Wednesday, October 4, 2023
spot_img
HomeOther CountriesGS1 Thailand ชูบาร์โค้ด2มิติตอบโจทย์สินค้า - INN News

GS1 Thailand ชูบาร์โค้ด2มิติตอบโจทย์สินค้า – INN News

 
 
ในงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 ของสถาบันรหัสสากล สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือ GS1 Thailand นายเกรียงไกร เธียรนุกุล ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) กล่าวว่า สถาบันรหัสสากล หรือ GS1 Thailand ถือเป็นหน่วยงานหลักภายใต้ ส.อ.ท. ที่ช่วยส่งเสริมการประยุกต์ใช้ระบบเทคโนโลยีบาร์โค้ดมาตรฐานสากล GS1 ให้แก่ผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมไทย
 
เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันและโอกาสทางการค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยงานในปีนี้จัดขึ้นภายใต้หัวข้อ “Next Generation of Retail Business for Consumer Safety & Protection ค้าปลีกมิติใหม่ ร่วมใส่ใจผู้บริโภค”
 
ซึ่งเป็นหัวข้อที่มีความน่าสนใจและสอดคล้องกับกระแสการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมค้าปลีกในปัจจุบัน แนวโน้มของภาคธุรกิจค้าปลีกในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพแวดล้อม เศรษฐกิจ และพฤติกรรมของผู้บริโภค
 
ซึ่งแนวโน้มการค้าปลีกที่มีบทบาทและส่งผลต่อการแข่งขันของธุรกิจค้าปลีก คือ Seamless shopping experience ซึ่งเป็นวิธีที่ธุรกิจค้าปลีกจะให้บริการลูกค้า “ตลอดเส้นทาง” ของการซื้อแบบ “ไร้รอยต่อ” เพื่อให้ลูกค้าได้รับประสบการณ์เชิงบวกและรวดเร็วทันใจ ซึ่งจะช่วยเพิ่มการซื้อขายได้ด้วย
 
โดยผู้ประกอบการจำเป็นต้องให้ความสำคัญกับทุกช่องทางการจำหน่ายและทำความเข้าใจใส่ใจผู้บริโภคให้มากยิ่งขึ้น รวมถึงเรื่องกระแสความยั่งยืนก็ยังคงเป็นประเด็นที่ทั่วโลกยังคงให้ความสำคัญทั้งทางด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล ไม่ว่าจะเป็นการลดใช้พลาสติก การควบคุมสต๊อกเพื่อลดสินค้าเสียทิ้ง และการอุดหนุนและช่วยพัฒนากระบวนการผลิตของผู้ประกอบการรายเล็ก
 
ซึ่งมาตรฐานสากล GS1 สามารถเข้ามาช่วยสนับสนุนภาคธุรกิจในประเด็นต่างๆ เหล่านี้ได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการประยุกต์ใช้งานบาร์โค้ด 2 มิติมาตรฐานสากล GS1 ซึ่งเป็นบาร์โค้ดที่ช่วยสร้างความปลอดภัยให้แก่ผู้บริโภค โดยสามารถป้องกันการขายสินค้าหมดอายุ ณ จุดขาย โดยข้อมูลที่อยู่ในบาร์โค้ด 2 มิติ จะแจ้งเตือนลูกค้าและห้ามไม่ให้มีการซื้อสินค้าหมดอายุเหล่านั้น และสำหรับผู้ค้าปลีกเอง ก็สามารถใช้ประโยชน์จากบาร์โค้ด 2 มิติได้
 
โดยสามารถทำการเรียกคืนสินค้าที่พบว่ามีปัญหาด้วยหมายเลข Batch / Lot ซึ่งข้อมูลที่อยู่ในบาร์โค้ด 2 มิติ จะช่วยให้ผู้ค้าปลีกสามารถระบุตำแหน่งของ Batch ที่ได้รับผลกระทบจากการเรียกคืนหรือถูกเพิกถอน และสามารถทำการตรวจสอบย้อนกลับผ่านสายการผลิต ทำให้ง่ายต่อการระบุแหล่งที่มาของการปนเปื้อน นอกจากนี้ บาร์โค้ด 2 มิติยังช่วยเพิ่มความสดใหม่และความยั่งยืนของอาหาร เพราะข้อมูลที่อยู่ในบาร์โค้ด 2 มิติ
 
ทำให้เราทราบถึงสินค้าที่หมดอายุ จึงช่วยให้เกิดการหมุนเวียนสินค้าได้รวดเร็วขึ้น และช่วยเพิ่มความสดใหม่ของอาหารและลดอาหารเหลือทิ้ง ซึ่งตอบโจทย์ในเรื่องของความยั่งยืนที่สอดคล้องกับเทรนด์ค้าปลีกในปัจจุบัน
 

 
 
 
 
 
 
 
Twitter : https://twitter.com/innnews
Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN
TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news
LINE Official Account : @innnews

287/195 ซ.รามคำแหง 21 ถ.ประดิษฐ์มนูธรรม
แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
287/195 ซ.รามคำแหง 21 ถ.ประดิษฐ์มนูธรรม
แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310

source

spot_img
RELATED ARTICLES
spot_img

Most Popular